ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เค ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เค ซัพพลาย
PKK SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกิตติชัย กนกวราภรณ์, นางสาวประดับ พันธุ์ยาง, นายวิชิต พันธุ์ยาง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 100000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และอะไหล่คอมพิวเตอร์ บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 15/15 หมู่ 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-9483-7168
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เค เค ซัพพลาย