ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เค. อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เค. อินเตอร์เทรด
P.N.K.INTERTRADE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอุทิศ เพราะดี, นางสาวจันทร์ สุวินชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อมา-ขายไป ค้าส่ง ค้าปลีกเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การสื่อสารและให้บริการในการติดตั้ง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1564/115 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2973-8724
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เค. อินเตอร์เทรด