ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.พี.ไอทีซัพพลายส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.พี.ไอทีซัพพลายส์
P.M.P. IT SUPPLES LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปฎิภาณ ธนธีระบรรจง, นางสาวนฤมล แก้วลาว
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 750000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/2 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.พี.ไอทีซัพพลายส์