ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจริญ เทเลโฟน เอ็นจิเนียริ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจริญ เทเลโฟน เอ็นจิเนียริ่ง
MACHAROEN TELEPHONE ENGINEERING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิชิต จัตวาภักดี, นางสาวบุปผา รินรักษา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารบริการซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 85/2 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาเจริญ เทเลโฟน เอ็นจิเนียริ่ง