ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรครู

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรครู
MITRKRU LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมิตร ศรีชาย, นายสว่าง โอฬาริกบุตร, นายจำนงค์ ฤกษ์เมือง, นายอำนาจ แก้วรักษ์, นายสมพงษ์ พิทยาภา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2539
ทุนจดทะเบียน : 1100000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายกระดาษ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7 ถ.ไทรงาม ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรครู