ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซลเปเปอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซลเปเปอร์
UNIVERSAL PAPER LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย พงศ์เสถียรวงศ์, นางพัชรี พงศ์เสถียรวงศ์, นายสุทธิภาส พงศ์เสถียรวงศ์, นางสาวสุวิมล พงศ์เสถียรวงศ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 มกราคม 2506
ทุนจดทะเบียน : 4500000
ประเภทธุรกิจ : ขายกระดาษ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38/1 ซ.เฉลิมเขตร์ 1 ถ.เฉลิมเขตร์ 1 แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2223-4271
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิเวอร์แซลเปเปอร์