ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีแพร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีแพร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
REPAIR CENTER SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุพัจน์ ลัมภเวส, นายยืนยง ตั้งทิวาพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ค้าคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์,ซ่อมแซมดูแล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 9/26 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2942-9330
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีแพร์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส