ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ
ROI-ET RATANAKIJ LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต อุทัยรัตนกิจ, นายอภิชาติ อุทัยรัตนกิจ, นางยุภา อุทัยรัตนกิจ, นายก้อง อุทัยรัตนกิจ, นางพัชรา อุทัยรัตนกิจ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2526
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน,อุปกรณ์สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 216-218 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0-4351-1614
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร้อยเอ็ดรัตนกิจ