ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะผลพิพัฒน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะผลพิพัฒน์
VIRIYAPHON PIPHAT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียง รุ่งวิริยะวงศ์, นายบุญสิน รุ่งวิริยะวงศ์, นายเสรี รุ่งวิริยะวงศ์, นายศราวุฒิ รุ่งวิริยะวงศ์, นายจิรวุฒิ รุ่งวิรยะวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2522
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การศึกษาจำหน่ายเครื่องมือ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 167/20 ถ.ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2889-6051
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะผลพิพัฒน์