ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส เทค ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส เทค ซัพพลาย
V.S TECH SUPPLY LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววารุณี ธรรมิกนิรันดร์, นายสดใส พิณวานิช
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 ธันวาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่าย อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 20/161 หมู่ 7 หมู่บ้าน ร่มรื่นวิลล์ ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2985-0633
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส เทค ซัพพลาย