ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองเพชรบูรณ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองเพชรบูรณ์
SRITHONG PHETCHABOON LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสัญชัย เจริญศรีทอง, นางสาวอรนันท์ เจริญศรีทอง, นางสาวปิยะนันท์ เจริญศรีทอง, นางสุพิน คำอิ่ม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2535
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ขายสินค้า
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 125 ถ.สันคูเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองเพชรบูรณ์