ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลวัฒนภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลวัฒนภัณฑ์
SAKON WATTHANAPHAN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยศักดิ์ ศิริไชยบูลย์วัฒน์, นางนพมาศ ศิริไชยบูลย์วัฒน์, นางสาววราพร ศิริไชยบูลย์วัฒน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 เมษายน 2529
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 474 ถ.ใจผาสุข ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลวัฒนภัณฑ์