ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ทเทค ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ทเทค ซิสเต็ม
SMARTTECH SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุเทพ สิงห์ทอง, นางสาวมาลัยวรรณ คำพล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่าย คอมพิวเตอร์ และอะไหล่ อุปกรณ์ทุกชนิดผลิตสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา ทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1337 หมู่ 7 อาคาร บางปูใหม่เซ็นเตอร์ ชั้น เอ 5 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาร์ทเทค ซิสเต็ม