ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแกรมพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแกรมพาณิชย์
SIAM GRAM PANIT LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางประมุข พันธ์งอก, นายมนตรี พันธ์งอก
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : ขายปลีก อุปกรณ์สำนักงาน กระดาษ สิ่งพิมพ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 393/21 ถ.แพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 7014882
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามแกรมพาณิชย์