ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิฟห์ เฮ้าส์ เคมี-คอม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิฟห์ เฮ้าส์ เคมี-คอม
SWIFT HOUSE CHEMI-COM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย กุลสมภพ, นางวรรณา กุลสมภพ, นางสาวเสาวลักษณ์ พฤฒิปัญญาสกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 750000
ประเภทธุรกิจ : เคมีภัณฑ์ทุกชนิดคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 127/59 ซ.เซ็นต์หลุยส์ 3 ถ.จันทน์ แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2211-2351
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวิฟห์ เฮ้าส์ เคมี-คอม