ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธนาภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธนาภัณฑ์
SATANAPHAN LIMITED PARTNERSSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวสาธนา เพชรอมตะ, นางสาวสุรัชนี สมตน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 ตุลาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน ,เครื่องใช้สำนักงาน ,รับจ้างสิ่งพิมพ์งานต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอน ,เครื่องมือสื่อสารการเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 159/7 ถ.เพชรเกษม แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-1449-6949
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาธนาภัณฑ์