ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงอรุณ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงอรุณ
SE SAENG ARUN LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางโกสุม ปานวิเชียร, นางสาวแก้วตา บุญทอง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 เมษายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการรับเหมาก่อสร้างขายส่งครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/1 หมู่ 1 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-1943-0682
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแสงอรุณ