ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุพรการค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุพรการค้า
S.SUPORN TRADING LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสุพร ตันติเจริญ, นายเสรี ตันติเจริญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 มิถุนายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุช่าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 79 หมู่ 1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-6321
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สุพรการค้า