ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สายพินคอนสตรั๊คชั่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สายพินคอนสตรั๊คชั่น
HONGSAIPIN CONSTRUCTION LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวอุไรรักษ์ หงษ์สายพิน, นางสุวรรณา รัตนอาสนรมย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 4900000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างขายวัสดุสำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 273/7 ซ.คำผลอุทิศ ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์สายพินคอนสตรั๊คชั่น