ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร วัสดุ-ครุภัณฑ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร วัสดุ-ครุภัณฑ์
KRIANGKRAI MATERIAL- KHARUPHAN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเกรียงไกร ศิลปชัย, นางธนียา ศิลปชัย, นายประสิทธิ์ ทองศิริกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 มีนาคม 2542
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีกเครื่องเขียนและแบบเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/2 หมู่ 2 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงไกร วัสดุ-ครุภัณฑ์