ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอักษรวัฒนา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอักษรวัฒนา
CHIANGRAI AKSORN WATTHANA LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุพันธ์ อารีวัฒนวงศ์, นางวัชรี อารีวัฒนวงศ์, นายบัญชา พิสิษฐ์กุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 พฤษภาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 630 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 0-5371-7333
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายอักษรวัฒนา