ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
SP SUPPLY AND SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิพัฒน์ โพธิ์สอาด, ไม่มี, นายพิพัฒน์ โพธิ์สอาด, นางสาวศรินธร สระสม,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 13 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าและให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงานและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 37/86 หมู่ 16 แขวง สามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ : 0-2915-5172
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส