ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เซ็นเตอร์ เซอร์วิส
S.A. CENTER SERVICE LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศุภชัย เทพาราษฎร์, นายสุวรรณ ศรีอักษร, นายเอกดนัย คงทน, นางสาวกมลวรรณ แสงอักษร, นางสาวกาญจนา โอยชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กันยายน 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างซื้อ-จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 166 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7435-0596
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ.เซ็นเตอร์ เซอร์วิส