ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เมจิก แอดวานซ์ เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เมจิก แอดวานซ์ เทคโนโลยี
ASIA MAGIC ADVANCED TECHNOLOGY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวแววตา เสนาพันธ์, นายประสิทธิ์ ลับไทสงค์, นายโยฮาน แววาเร่ (JOHAN VAVARE)
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 กรกฎาคม 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องเสียง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/6 ถ.บ้านท่านคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ : 0-4352-4980
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชีย เมจิก แอดวานซ์ เทคโนโลยี