ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้าคอมพิวเตอร์โอเอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้าคอมพิวเตอร์โอเอ
EXTRA COMPUTER OA LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิทักษ์พงษ์ สีตะพันธุ์, นางสาวพิมลพรรณ รัตนขจิตวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 158/5-6 หมู่ 5 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ตร้าคอมพิวเตอร์โอเอ