ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนดะหมื่นฟาร์ม การโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนดะหมื่นฟาร์ม การโยธา
SAENDAMUEN FARM CIVIL LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวณัฐธินี แสนดะหมื่น, นายบัณฑิต สัตย์ใสย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 มิถุนายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 36 หมู่ 5 ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนดะหมื่นฟาร์ม การโยธา