ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองเซอร์วิสและคอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองเซอร์วิสและคอมพิวเตอร์
LAMTONG SERVICE & COMPUTER LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาววริศรา วิศิษฏธัญญากุล, นายวิโรจน์ วิศิษฏธัญญากุล, นายพงษ์ไทย ณ ตะกั่วทุ่ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 68/2 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
โทรศัพท์ : (077)834152
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองเซอร์วิสและคอมพิวเตอร์