ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพนซอฟต์แวร์แอนด์ซิสเต็ม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพนซอฟต์แวร์แอนด์ซิสเต็ม
OPEN SOFTWARE AND SYSTEM LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย เครื่องใช้สำนักงานและคอมพิวเตอร์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายประจักษ์ แซ่หลู่, นายชารินทร์ อินทวาฬ, นางสาวสุนีย์ แซ่หลู่, นายธวัชชัย อังคะสุรพันธ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 มีนาคม 2546
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 123/5 ถ.ระแกง ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-1765-2777
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเพนซอฟต์แวร์แอนด์ซิสเต็ม