บริษัท บิสสิเนส อี – เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บิสสิเนส อี – เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
BUSINESS E-SERVICE TECHNOLOGY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบัณฑิต ใจศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235872
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการเช่าระบบ ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ซื้อขายคอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์คและทำการผลิต เป็นที่ปให้บริการเช่าพื้นที่เพื่อวางระบบคอมพิวเตอร์จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 161/1 อาคาร เอสจี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ห้อง 1004 ถ.ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บิสสิเนส อี – เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด