บริษัท มออินฟินิท ไมโครซิสเท็ม จำกัด

บริษัท มออินฟินิท ไมโครซิสเท็ม จำกัด
MORINFINITE MICROSYSTEM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องจักรใช้ในสำนักงาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย แก้วกำแพง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235670
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการขายสินค้าและให้บริการ รับออกแบบผลิต ปรับปรุง บริการ จัดซื้อ จำหน่าย ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอิเลกทรอนิคส์ รวมทั้งออกแบบระบบโปรแกรมต่าง ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2323/96 ซ.ลาดพร้าว 101 ถ.ลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2348-0060
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท มออินฟินิท ไมโครซิสเท็ม จำกัด