บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด

0
16

บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด
THONBURI POLYBACK CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางอุลัยวรรณ รัตนมาศมงคล, นางสาวเสาวรัตน์ วงศ์พานิชย์, นายสมพงษ์ มุ่งเจริญวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236122
ทุนจดทะเบียน : 50000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระสอบและถุงพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/56 หมู่ 6 หมู่บ้าน ธาริณี-ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี แขวง ตลิ่งชัน เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2880-9201
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด