บริษัท สรรเพชร อินเตอร์พลาส จำกัด

บริษัท สรรเพชร อินเตอร์พลาส จำกัด
SANPETCH INTERPLASS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสอาด สุวจนกรณ์, นายสกนธ์ สุวจนกรณ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235751
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตขวดพลาสติก รับจ้างเป่าขวดพลาสติกและฉีดขวดพลาสต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 29/19 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3441-8117
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท สรรเพชร อินเตอร์พลาส จำกัด