บริษัท โรงงานพังลาสินเจริญพลาสติก จำกัด

บริษัท โรงงานพังลาสินเจริญพลาสติก จำกัด
SIN CHAREON PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภาชนะด้วยพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดำรง แซ่ตั้ง, นางสาวอารีรัตน์ แซ่ตั้ง, นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่ตั้ง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 228541
ทุนจดทะเบียน : 3300000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตถุงพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 86 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170
โทรศัพท์ : (074)298121
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โรงงานพังลาสินเจริญพลาสติก จำกัด