บริษัท กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

บริษัท กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
KIJCHAREON PLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิเชียร วงศ์รัตนวิจิตร, นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร, นางวิไลพร รัตนเมธานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 24 กุมภาพันธ์ 2538
ทุนจดทะเบียน : 22000000
ประเภทธุรกิจ : เม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
โทรศัพท์ : 0-3936-5393-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กิจเจริญอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด