บริษัท จีรเกษมพลาสติก จำกัด

บริษัท จีรเกษมพลาสติก จำกัด
JIRAKASEM PLASTIC COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเอกเกษม งามวิทย์โรจน์, นางจีรภรณ์ งามวิทย์โรจน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตขายพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48/15 หมู่ 4 ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท จีรเกษมพลาสติก จำกัด