บริษัท ปากช่องสหชัยรีไซเคิล จำกัด

บริษัท ปากช่องสหชัยรีไซเคิล จำกัด
PAKCHONG SAHACHAI RECYCLE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพิชาติ ลัทธศักดิ์ศิริ, นายพิชัย ลัทธศักดิ์ศิริ, นายพิเชษฐ ลัทธศักดิ์ศิริ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2542
ทุนจดทะเบียน : 3200000
ประเภทธุรกิจ : ซื้อ-ผลิตและจำหน่ายวัตถุพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 69/1 หมู่ 6 แขวง ขนงพระ เขต ปากช่อง นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ปากช่องสหชัยรีไซเคิล จำกัด