บริษัท พลาสติกส์ อินดัสทรี แอสเซสซอรีส์ จำกัด

บริษัท พลาสติกส์ อินดัสทรี แอสเซสซอรีส์ จำกัด
PLASTICS INDUSTRY ACCESSORIES COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางเพ็ญนี เติมยศ, นายโทมัส เอ็ดเวิดร์ ราฟเฟอร์ตี้
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 226/42 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พลาสติกส์ อินดัสทรี แอสเซสซอรีส์ จำกัด