บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด

บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด
UNION THAI POLYPLAST CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมบัติ เนตรสุวรรณ, นายปัญญา เนตรสุวรรณ, นายนพดลย์ เนตรสุวรรณ, นางวาสนา สว่างแจ้ง,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 มกราคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกของอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องประป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 799 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2707-6235
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนไทย โพลีพลาส จำกัด