บริษัท ศิริมหาชัย พลาสติก จำกัด

บริษัท ศิริมหาชัย พลาสติก จำกัด
SIRIMAHACHAI PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุชาติ เพี้ยงบางยาง, นายสุทธิชัย เลิศอมรสกุลชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างอัดเศษพลาสติกให้เป็นเม็ดพลาสติก และหลอมพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63/2 หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-2415-3311
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ศิริมหาชัย พลาสติก จำกัด