บริษัท เจ พี เค คอมโพซิท จำกัด

บริษัท เจ พี เค คอมโพซิท จำกัด
JPK COMPOSITE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางฉายา ตยางคนนท์, นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์, นางเสาวรัตน์ เผ่าพงษ์ไพบูลย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 สิงหาคม 2537
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : ไฟเบอร์กลาส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 553 หมู่ 4 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เจ พี เค คอมโพซิท จำกัด