บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัด

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัด
GLOBAL TECHNOLOGY PLASTIC CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกาญจน์ จีระกุลกิจ, นายธีรวัฒน์ โคสุวรรณวิจิตร, นายจันทร์ที จากผา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤศจิกายน 2543
ทุนจดทะเบียน : 80000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างฉีดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 129/47-48 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : 0-3571-2912
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี พลาสติก จำกัด