บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
COMOS CORPORATION LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนพดล จิรยาภากร, นางสาวเสาวนีย์ จิรยาภากร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2546
ทุนจดทะเบียน : 15000000
ประเภทธุรกิจ : พลาสติก เม็ดพลาสติก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 369/11,13 หมู่ 6 ซ.เทศบาลบางปู 17 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2703-4638-41
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด