บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โฟม จำกัด

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โฟม จำกัด
THAI INTERNATIONAL FOAM CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิชัย สุวรรณนาวาสิทธิ์, นายจำรัส วงศ์ธนะชัย, นางสาวศิริฉาย วงศ์ธนะชัย, นางศมานันท์ วงศ์ธนะชัย,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 21 มีนาคม 2523
ทุนจดทะเบียน : 10000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 48 ซ.โสภณพิทยาคุณานุสรณ์ ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โฟม จำกัด