บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด

บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด
THAI POLYPROPYLENE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช, นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส, นายชลณัฐ ญาณารณพ, นายอดิศร พลอยสังวาลย์, นายสมหมาย ศิริเลิศสมบัติ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 7 กันยายน 2531
ทุนจดทะเบียน : 1555500000
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก รายได้อื่น ๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1 ถ.ปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-4444
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยโพลิโพรไพลีน จำกัด