บริษัท ไอ พี แอล ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ไอ พี แอล ประเทศไทย จำกัด
IPL (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติก

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชวลิต ชินธรรมมิตร์, นายเอนก จงเสถียร, นายชลัช ชินธรรมมิตร์, นายธนวัฒน์ เนติโพธิ์,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 สิงหาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 5000000
ประเภทธุรกิจ : โรงงานผลิตและจำหน่ายท่อพลาสติกอ่อนส่งน้ำแรงดันสูง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3075/1-2 ถ.สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไอ พี แอล ประเทศไทย จำกัด