บริษัท คอมพิวเตอร์ เนทเวอร์ค เทคโนโลยี ซี เอ็น ที จำกัด

บริษัท คอมพิวเตอร์ เนทเวอร์ค เทคโนโลยี ซี เอ็น ที จำกัด
COMPUTER NETWORK TECHNOLOGY (CNT) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายนิพนธ์ เอี่ยมกล่ำ, นางสาวมัทนา เมฆตรง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 234724
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : คอมพิวเตอร์ (ผลิต,ขายปลีก)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 60/29 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 9986972
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท คอมพิวเตอร์ เนทเวอร์ค เทคโนโลยี ซี เอ็น ที จำกัด