บริษัท ฉัตรณรงค์ วิศวกรรม จำกัด

บริษัท ฉัตรณรงค์ วิศวกรรม จำกัด
CHATNARONG ENGINEERING CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางณอาภา สิทธิพลพร, นายพรชัย สายยุเขตต์, นางสาววิไลวรรณ สิทธิพลพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233438
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 8/175 หมู่ 2 ถ.บางบอน แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2892-4980
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ฉัตรณรงค์ วิศวกรรม จำกัด