บริษัท ทีไอพี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 2001 จำกัด

บริษัท ทีไอพี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 2001 จำกัด
TIP & ASSOCIATES (2001) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางพรปวีน์ เพียรพิทักษ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 235283
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ประกอบ ซ่อม เดินระบบคอมพิวเตอร์ รับวางรูประบบบัญชี ภาษีอากร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 14/14 หมู่ 4 ซ.ชัยณรงค์ ถ.นาคนิวาส แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทีไอพี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 2001 จำกัด