บริษัท เอ็น ซี อาร์ พรีซิชั่น จำกัด

บริษัท เอ็น ซี อาร์ พรีซิชั่น จำกัด
NCR PRECISION CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอนุเวตน์ นุชารัมย์, นางจรรยา นุชารัมย์, นายปิยวัฒน์ นฤประพันธ์, นางสาวสุนันทา พงษ์สนาม, นางสาวจำนงค์ ไกรสอาด
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236188
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับทำชิ้นงานตามแบบผลิตชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องมือใช้ในงานอุตสาหกรรม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 102 หมู่ 1 ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอ็น ซี อาร์ พรีซิชั่น จำกัด