บริษัท โอเปอร์เรชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท โอเปอร์เรชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
OPERATION SERVICE & SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตเครื่องอะไหล่วิทยุ โทรทัศน์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายผดุงศักดิ์ โพธิ์รักษา, นางบุญช่วย ศิลปี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 233443
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตและขายส่งอุปกรณ์ติดตั้งการสื่อสาร
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 23/359-360 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท โอเปอร์เรชั่น เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด